Jesse

What was supposed to be a six-month stay in Brussels turned out to be a lot longer. Initially, I found Brussels dirty and unorganised, and wanted to leave it ASAP. However, I made the city my home, and now I want to contribute to its improvement by voting for politicians with a vision – but I can’t!

Mijn verblijf in Brussel was eigenlijk voor zes maanden, maar werd een stuk langer. Bij aankomst vond ik de stad erg vies en slecht georganiseerd, en ik wilde er zo snel mogelijk weg. Intussen is de stad mijn thuis geworden, en wil ik bijdragen aan haar verbetering door te stemmen op politici met een visie – maar dat mag ik niet!